Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Иванова, Диана  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
3
Иванова, Д. авт, 2008. 30 години словакистика във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33(2), с-ци125–126.
Subscribe to Синдикирай