Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Павлова, Сабина  [Clear All Filters]
Статия в списание
Павлова, С. авт, 1993. Юбилейна научна сесия по случай 50 години от създаването на Института за български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(2), с-ци115–117.
Subscribe to Синдикирай