Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Кючукова-Петринска, Боряна  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Н
Кючукова-Петринска, Б. авт, 2009. Научна конференция Езици и култури в диалог: традиции, приемственост, новаторство. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34(1), с-ци168–170.
Subscribe to Синдикирай