Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Желязкова, Татяна  [Clear All Filters]
Статия в списание
Желязкова, Т. авт, 1985. Шеста научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(1), с-ци117–120.
Subscribe to Синдикирай