Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Венкова, Цветомира  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Т
Венкова, Ц. авт, 2007. Тринадесета международна конференция по опорна фразова граматика (HPSG) (24–27 юли, Варна). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 32(2), с-ци138–141.
Subscribe to Синдикирай