Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Владова, Илиана  [Clear All Filters]
Статия в списание
Владова, И. авт, 1987. Шести международен конгрес на МАПРЯЛ: Секция Разпространение на руския език и проблеми на превода. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(3), с-ци125– 126.
Subscribe to Синдикирай