Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Хроника and Автор is Стаменова, Албена  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Стаменова, А. & Камберова, Р. авт-ри, 2006. Шести международен конгрес на украинистите. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 31(2), с-ци117–119.
Subscribe to Синдикирай