Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Роман Якобсон  [Clear All Filters]
1982
Янакиев, М. авт, 1982. Роман Якобсон (1896–1982). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(6), с-ци79–81.
Subscribe to Синдикирай