Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Keyword is Максим Сл. Младенов  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
М
Първев, Х. авт, 1995. Максим Младенов – един тъжен юбилей (3.ІІ.1930–10.IX.1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(4–5), с-ци124–128.
Радева, В. авт, 1992. Максим Сл. Младенов (1930–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(5), с-ци107–108.
Subscribe to Синдикирай