Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Максим Сл. Младенов and Автор is Василка Радева  [Clear All Filters]
1992
Радева, В. авт, 1992. Максим Сл. Младенов (1930–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(5), с-ци107–108.
Subscribe to Синдикирай