Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Максим Сл. Младенов and Автор is Първев, Христо  [Clear All Filters]
1995
Първев, Х. авт, 1995. Максим Младенов – един тъжен юбилей (3.ІІ.1930–10.IX.1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(4–5), с-ци124–128.
Subscribe to Синдикирай