Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Пшемислав Зволински  [Clear All Filters]
1982
Лингорска, Б. авт, 1982. Професор доктор Пшемислав Зволински. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(1–2), с-ци195–196.
Subscribe to Синдикирай