Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Адам Евгениевич Супрун  [Clear All Filters]
2000
Лашкова, Л. авт, 2000. Адам Евгениевич Супрун (1928–1999). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 25(3), с-ци173–175.
Subscribe to Синдикирай