Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Бохуслав Хавранек  [Clear All Filters]
1978
Иванчев, С. авт, 1978. Бохуслав Хавранек (30 януари 1893 – 2 март 1978). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(5), с-ци92–94.
Subscribe to Синдикирай