Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Владимир Звегинцев  [Clear All Filters]
1988
Димитрова, С. авт, 1988. Владимир Звегинцев (1910–1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(4–5), с-ци232–233.
Subscribe to Синдикирай