Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Константин Попов and Автор is Георгиев, Станьо  [Clear All Filters]
1992
Георгиев, С. авт, 1992. Константин Попов (1907–1991). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(1), с-ци118–120.
Subscribe to Синдикирай