Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Петър Пашов  [Clear All Filters]
2009
Вачкова, К. авт, 2009. Петър Пашов (1.04.1931–5.04.2009). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34(3), с163.
Subscribe to Синдикирай