Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is 10 век and Автор is Павлова, Румяна  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Павлова, Р. авт, 1979. Учительные слова Петра Черноризца. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 3(4), с-ци51–63.
Subscribe to Синдикирай