Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Keyword is Еухенио Косериу  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Е
Кънчев, И. авт, 2003. Еухенио Косериу (1921–2002). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 28(1), с-ци139–141.
П
Бояджиев, Ж. авт, 2003. Прощални думи за Еухенио Косериу. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 28(1), с-ци142–144.
Subscribe to Синдикирай