Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is съпоставителни изследвания and Автор is Dimitrova, Snezhina  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
Dimitrova, S. авт, 1998. Perception and acoustic correlates of stress in English and in Bulgarian. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 23(1–2), с-ци15–24.
Subscribe to Синдикирай