Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is съпоставителни изследвания and Автор is Аврамова, Цветанка  [Clear All Filters]
1997
Аврамова, Ц. авт, 1997. За някои тенденции при образуването на нови съществителни имена за лица в българския и чешкия език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(3), с-ци47–54.
Subscribe to Синдикирай