Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is съпоставителни изследвания and Автор is Franks, Steven  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
F
Franks, S. авт, 2000. Заметки о числительных в славянских языках. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, ХХV(2), с-ци5–32.
Subscribe to Синдикирай