Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Keyword is contrastive studies, съпоставителни изследвания  [Clear All Filters]
2009
Холанди, Р. авт, 2009. Семантични групи при компаративните фразеологични единици в английския и в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34(1), с-ци5–22.
1976
Koseska-Toszeva, V. авт, 1976. Informacja o określoności w znaczeniach temporalnych form werbalnych w języku polskim i bułgarskim. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), с-ци45–55.
Subscribe to Синдикирай