Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Keyword is Петър Илчев  [Clear All Filters]
2005
Христова, И. авт, 2005. Десет години без Петър Илчев. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 29, с-ци107–110.
1995
Тотоманова, А.-М. авт, 1995. Петър Илчев (1927–1995). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19, с-ци112–113.
Subscribe to Синдикирай