Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Keyword is Владимир Георгиев  [Clear All Filters]
1987
Риков, Г. авт, 1987. Академик Владимир И. Георгиев (1908–1986). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11, с-ци110–112.
Младенова, О. авт, 1987. Владимир Георгиев (1908–1986). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(1), с124.
Subscribe to Синдикирай