Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Keyword is Емил Георгиев  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
, авт, 1980. Библиография на трудовете на акад. Емил Георгиев (1970–1979). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 4, с-ци8–19.
, авт, 1982. Академик Емил Иванов Георгиев (1910–1982). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 6, с-ци3–5.
С
Селимски, Л. авт, 1982. Академик Емил Георгиев (10.I.1910–1.V.1982). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(6), с-ци77–79.
Modify or remove your filters and try again.
Subscribe to Синдикирай