Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Keyword is Лиляна Мавродинова  [Clear All Filters]
2002
Паскалева, К. авт, 2002. 70-годишен юбилей на Лиляна Мавродинова. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26, с-ци121–122.
1998
Мусакова, Е. авт, 1998. 65-годишен юбилей на Лиляна Мавродинова. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22, с-ци105–110.
Subscribe to Синдикирай