Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Константин Босилков and Автор is Цойнска, Ралица  [Clear All Filters]
Статия в списание
Цойнска, Р. авт, 1990. Константин Босилков (1941–1989). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(6), с-ци128–129.
Subscribe to Синдикирай