Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Keyword is Лешек Мошински  [Clear All Filters]
Статия в списание
Младенова, М. авт, 2008. Лешек Мошински. In memoriam. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 32, с-ци69–72.
Райкова, М. авт, 1993. Професор Лешек Мошински на 65 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17, с-ци125–127.
Subscribe to Синдикирай