Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Keyword is Радослав Вечерка  [Clear All Filters]
Статия в списание
Младенова, М. авт, 1994. Проф. Радослав Вечерка на 65 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18, с-ци113–114.
Михайлова-Крейчова, Е. авт, 1998. Професор Радослав Вечерка на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22, с-ци124–126.
Subscribe to Синдикирай