Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Keyword is Йосип Хам  [Clear All Filters]
1987
Минчева, А. авт, 1987. Йосип Хам. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11, с-ци129–130.
Лашкова, Л. авт, 1987. Йосип Хам (1905–1986). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(4), с-ци127–128.
Subscribe to Синдикирай