Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Keyword is Йордан Заимов  [Clear All Filters]
1988
Милтенова, А. авт, 1988. Йордан Заимов (1921–1987). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12, с-ци124–125.
Михайлова, Д.Ал. авт, 1988. Йордан Заимов (1921–1987). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(3), с-ци117–118.
Subscribe to Синдикирай