Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 8 резултата:
Избор: Keyword is житие  [Clear All Filters]
1995
Мороз, Й. авт, 1995. За един субстратен пласт в разказа на свети Никола. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19(3), с-ци98-108.
1984
Христова, Б. авт, 1984. Ценно издание на Българската археографска комисия. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8, с-ци122–123.
Review of [ibib]Куев1983[/ibib]
Христова, Б. авт, 1984. Ценно издание на Българската археографска комисия. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8, с-ци122–123.
Review of [ibib]Куев1983[/ibib]
Христова, Б. авт, 1984. Ценно издание на Българската археографска комисия. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8, с-ци122–123.
Review of [ibib]Куев1983[/ibib]
1967
Ангелов, Б. авт, 1967. Някои житийни текстове за Кирил и Методий. В Из старата българска, руска и сръбска литература. с-ци 24–35.
1906
Petit, L. авт, 1906. Vie de saint Athanase l’Athonite. Analecta Bollandiana, 25, с-ци5–89.
1896
Abicht, R. & Schmidt, H. авт-ри, 1896. Martyrium der XLII Märtyrer zu Amorium. Archiv für slavische Philologie, 18, с-ци190-192.
Schmidt, H. авт, 1896. Martyrium des Kodratus. Archiv für slavische Philologie, 18, с-ци172–182.
Subscribe to Синдикирай