Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Keyword is литературна история  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Я
Яус, Х.Робер авт, 1998. Литературната история като провокация към литературознанието. В М. Разбойникова-Фратева, ред Исторически опит и литературна херменевтика. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 27-87.
Яус, Х.Робер авт, 1998. Исторически опит и литературна херменевтика, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Превод от немски език
Subscribe to Синдикирай