Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Вера Дмитриевна Лихачева and Автор is Бакалова, Елка  [Clear All Filters]
Статия в списание
Бакалова, Е. авт, 1982. Вера Дмитриевна Лихачева (1937–1981). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 6(1), с-ци130–131.
Subscribe to Синдикирай