Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Keyword is славянски ръкописи  [Clear All Filters]
1999
Славянски ръкописи: Хлудов 117, Уваров 46
2016
Съдържа: увод, археографско, кодикологично, палеографско описание. Въз основа на този анализ подлага на съмнение предположението, че автор на ръкописа е Аврам Дмитриевич.
Subscribe to Синдикирай