Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is славянски ръкописи and Автор is Иванова, Диана  [Clear All Filters]
Статия в списание
Съдържа: увод, археографско, кодикологично, палеографско описание. Въз основа на този анализ подлага на съмнение предположението, че автор на ръкописа е Аврам Дмитриевич.
Subscribe to Синдикирай