Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Keyword is агиография  [Clear All Filters]
1995
Мороз, Й. авт, 1995. За един субстратен пласт в разказа на свети Никола. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19(3), с-ци98-108.
2008
Иванова, К. авт, 2008. Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Subscribe to Синдикирай