Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Keyword is агиография  [Clear All Filters]
Книга
Иванова, К. авт, 2008. Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Статия в списание
Мороз, Й. авт, 1995. За един субстратен пласт в разказа на свети Никола. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19(3), с-ци98-108.
Мирчева, Б. авт, 1993. За още един препис на Службата за Константин-Кирил Философ. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17(2), с-ци22–35.
Subscribe to Синдикирай