Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is агиография and Автор is Мороз, Йосиф  [Clear All Filters]
1995
Мороз, Й. авт, 1995. За един субстратен пласт в разказа на свети Никола. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19(3), с-ци98-108.
Subscribe to Синдикирай