Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Keyword is история  [Clear All Filters]
Статия в списание
Бакалов, Г. авт, 1992. Нов труд по византийска история. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16(1), с-ци125–126.
Билярски, И. авт, 1996. Нова книга за Добруджа през Средновековието. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 20(4), с-ци82–83.
Ангелов, П. авт, 1985. Принос към дипломатическата история на Древна Русия. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 9, с-ци138–140.
Ангелов, П. авт, 1985. Принос към дипломатическата история на Древна Русия. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 9, с-ци138–140.
Subscribe to Синдикирай