Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is евангелие  [Clear All Filters]
Статия в списание
Алексеев, А.А. авт, 1986. Опыт текстологического анализа славянского Евангелия. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10(3), с-ци8–19.
Subscribe to Синдикирай