Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 9 резултата:
Избор: Keyword is св. Методий  [Clear All Filters]
Глава от книга
Ангелов, Б. авт, 1967. Някои житийни текстове за Кирил и Методий. В Из старата българска, руска и сръбска литература. с-ци 24–35.
Статия в списание
Бабалиевска, С. авт, 1997. За още непроучени ръкописи, пазещи спомена за Кирил и Методий. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21(3), с-ци121–122.
Ангелов, Б. авт, 1980. Кирил и Методий в старата руска литература (ХІ–ХІV в.). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 4(4), с-ци8–18.
Босилков, К. авт, 1986. Кирило-Методиевски дни в Унгария. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10(2), с-ци110–112.
Попов, Г. авт, 1986. Прославата на Кирил и Методий в канона за Събота Сиропустна. Кирило-Методиевски студии, 3, с-ци79–90.
Subscribe to Синдикирай