Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is Contrastive Studies and Автор is Васева, Иванка  [Clear All Filters]
2004
Васева, И. авт, 2004. Полупряката реч в българския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(3), с-ци17–25.
Subscribe to Синдикирай