Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is библиография and Автор is Стойкова, Ана  [Clear All Filters]
1995
Стойкова, А. & Попов, Г. авт-ри, 1995. Кнежа, Ищван. В Кирило-Методиевска енциклопедия. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 351–352.
Subscribe to Синдикирай