Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is in memoriam and Автор is Алексиева, Невенка  [Clear All Filters]
2002
Алексиева, Н. авт, 2002. В памет на професор Ян Фирбас. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27(1), с-ци168–169.
Subscribe to Синдикирай