Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is in memoriam and Автор is Валтер, Хилмар  [Clear All Filters]
2002
Валтер, Х. авт, 2002. В памет на Веселин Вапорджиев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27(2), с-ци146–148.
Subscribe to Синдикирай