Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Keyword is in memoriam and Автор is Холиолчев, Христо  [Clear All Filters]
2004
Холиолчев, Х. авт, 2004. В памет на Карл-Хайнц Полок. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(2), с-ци142–143.
1985
Холиолчев, Х. авт, 1985. Методи Лилов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(3), с-ци98–101.
Subscribe to Синдикирай