Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Keyword is in memoriam and Автор is Лили Лашкова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Лашкова, Л. авт, 2000. Павле Ивич (1924–1999). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 25(3), с-ци169–172.
Й
Лашкова, Л. авт, 1987. Йосип Хам (1905–1986). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(4), с-ци127–128.
А
Лашкова, Л. авт, 2000. Адам Евгениевич Супрун (1928–1999). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 25(3), с-ци173–175.
Subscribe to Синдикирай