Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Keyword is in memoriam and Автор is Аврамова, Цветанка  [Clear All Filters]
2004
Аврамова, Ц. авт, 2004. В памет на Милош Докулил. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(2), с-ци139–142.
Subscribe to Синдикирай